Pixel Fortress

Pixel Fortress is de game van groep ySquare dat tijdens blok 2 en 3 van het propedeusejaar heeft ontwikkeld. Mijn taak binnen het team was de vormgeving; van de levels tot de sprites. Het was de bedoeling om een leerzame en leuke rekengame te ontwikkelen voor kinderen in groep 8.

Door middel van de game leerden de kinderen hoe zij moesten schatten, door een percentage in te vullen waar de ridders bewogen. Als het percentage juist was ingevuld, raakte het projectiel van de katapult de ridders. Voordat de game daadwerkelijk begon, was het de bedoeling dat de leerlingen zouden berekenen hoe veel voedsel de burgers nodig hadden om te overleven. Als het getal juist was, werd dit beloond met extra punten. Indien dit niet het geval was, ging het ten koste van de gezondheid van het volk, dit had ook invloed op het kasteel zelf.

De game is ontwikkeld in GameMaker en omgezet in een speelbare HTML5 versie, klik hier om de demo te spelen!

Dit project heeft onze groep de Golden Dot Award opgeleverd in de categorie "P-Kings" in 2013.

Date: 03 Apr 2013 / Client: Freudenthal Instituut / Role: Vormgever / URL: goldendotawards.nl/projecten/150 / Tags: adobe photoshop, game, user interface, web /